1898 - 1998

100 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Župčanoch

 

V roku 1998 sme si pripomenuli 100. výročie prvej písomnej zmienky o organizovanej požiarnej ochrane v obci. Pri tejto príležitosti sa 30.augusta 1998 konali v našej obci oslavy, na ktorých sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia požiarnej ochrany na Slovensku - prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Fogaraš, riaditeľ Úradu požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR plk. Jozef Paluš, ďalej zástupca odboru PO Krajského úradu p. Sopko, náčelník odboru PO Okresného úradu pplk. Dušan Kozák, členovia predsedníctva Okresného výboru DPO, predstavitelia štátnej správy a ďalší hostia.

Súčasťou osláv bola slávnostná sv. omša a po nej sprievod na futbalové ihrisko, kde nasledoval ďalší program. Najdôležitejším bodom bolo udelenie Čestnej zástavy prezídia DPO, ktorú nám pri tomto významnom jubileu udelilo prezídium a odovzdal osobne prezident DPO SR. V ďalšom programe boli zaradené aj ukážky historickej techniky a zásah profesionálnych požiarnikov. Popoludní sa konala súťaž "O pohár starostu obce" -prvý ročník. Celý program osláv bol zakončený večer ľudovou veselicou v kultúrnom dome.