Kalendár pohárových súťaží OV DPO resp. ÚzV DPO      Prešov

 

 

P. č.

 

Presný názov súťaže – ročník

Dátum

a miesto konania

Zodpovedný funkcionár, meno,

kontakt

  1.

 

 O pohár starostu obce –10. ročník

  15. 5. 2011

  Terňa

Mikuláš Oravec

Milan Tomčo

Marián Mikolaj - 0907 345 113

 

   2.        

 

O pohár starostu obce – 10. ročník

 

  29. 5. 2011

  Kapušany

Ing. Peter Tomčo

Ján Piskura, Julián Rychvalský

Miroslav Jakša - 0905 513 276

 

   3.

 

O pohár starostky obce – 9. ročník           

  10. 7. 2011

  Veľký Slivník

Mikuláš Oravec

Ján Semančík, Marián Mikolaj

Andrej Kmec -0907 977260

 

   4.

 

O pohár starostu obce - 2. ročník

 

  17. 7. 2011

  Chminianska  

  Nová Ves

Ing. Jozef Repka

Štefan Bonk

Ľuboš Markuš – 0915 331642

 

   5.

 

O pohár starostky obce  - 2. ročník

 

  24. 7. 2011

  Ľubovec

Pavol Fiľakovský, Ing. Peter Tomčo

Peter Gajdoš

OcÚ  Ľubovec - 0907999412

 

   6.

 

O pohár starostu obce  - 6. ročník

 - súťaž do kopca

  24. 7. 2011

  Šar. Poruba

Jozef Ruttkay

Ján Namešpetra, Mgr.Tomáš Končár

Milan Kaňuch -  0905 365895

 

   7.

 

O pohár starostu obce – 13. ročník

  31. 7. 2011 

  Župčany

Peter Cápay, Milan Tomčo

Ing. Jozef Kišš – 0907 981056

 

   8.

 

Memoriál Alfonza Grejtáka

6. ročník

 13. 8. 2011

 Hermanovce

Marián Mikolaj

Ing. Jozef Repka

Anton Kovalík - 0904 349 450

 

   9.

 

O pohár Petiča – 30. ročník

 14. 8. 2011

  Lipníky

Ján Namešpetra,

Mgr. Tomáš Končár

Ondrej Michňak - 0908598031

 

 10.

 

O pohár starostu obce – 4. ročník

- súťaž s PS - 8

  21. 8. 2011

  Lipovce

Mgr. Emil Fotta

Pavol Pošefka

Jaroslav Sedlačko - 0907 589383

 

 11.

 

O putovný pohár riaditeľky a tajomníka OV DPO- 4. roč., súťaž s PS - 8

 28. 8. 2011

 Široké

Mária Humeňanská, Štefan Mikolaj -

- 0918 790369

František Kundek

Mgr. Emil Fotta – 0907 105180

 

12.

 

O pohár starostky obce – 7. ročník

 1. 9. 2011

 Bretejovce

Ing. Peter Tomčo

Cyril Sabol, Martin Slanina

OcÚ – 0905 108636

 

 13.

 

O pohár starostu obce – 6. ročník

 4. 9. 2011

 Gregorovce

Milan Tomčo, Mikuláš Oravec

Marián Mikolaj

Ján Semančík - 0903 172908

 

 14.

 

O pohár starostu obce – 10. ročník

 11. 9. 2011

 Žehňa

Cyril Sabol

Božena Orlovská

OcÚ Žehňa - 051 7798328, 0907 971223

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

P. č.

 

Presný názov súťaže – ročník

Dátum

a miesto konania

Zodpovedný  funkcionár, meno

kontakt

  15.

 

O pohár starostu obce – 9. ročník

 11. 9. 2011

 Ovčie

Mgr. Emil Fotta

Peter Magda, Ing. Juraj Fotta

Štefan Magda, - 0907 158650

 

   16.        

 

O pohár starostu obce – 1. ročník

 

 11. 9. 2011

 Kendice

Milan Tomčo, Ing. Peter Tomčo

František Potocký

Ľubomír Baran – 0918 437892

 

   17.

 

O pohár starostu obce – 9. ročník

 18. 9. 2011

 Pušovce

Jozef Ruttkay

Mgr. Tomáš Končár

Ján Namešpetra – 0905 510096

 

   18.

O pohár starostky obce –11. ročník

- súťaž do kopca

1. 10. 2011

Bzenov

Peter Cápay

Jozef Harčár, Anna Šoltisová

Marek Svat - 0907 044546

 

19.

Halová súťaž pre mladých hasičov

„O pohár primátora mesta Prešov“

- 8. ročník

 14. 10. 2011

 Prešov

 

Peter Cápay, Milan Tomčo

Mgr. Emil Fotta

OV DPO Prešov - 0918 790 369

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Štefan Mikolaj                                                                                Dátum: 22. 3. 2011